Ontwikkeling vraag naar Biologische exoten

“Vraag naar biologische exotische groenten en fruit neemt langzaam toe, maar blijft moeizaam”

“De vraag naar biologisch zien wij toenemen, echter nog niet krachtig doorzetten. Dit komt mede doordat onze productgroepen procentueel klein zijn binnen de totale AGF-categorie. Voor afnemers is het makkelijker met andere producten hun bio-aandeel te vergroten”, aldus Peter van Teeseling van Bel Impex. De specialist in exotische groenten, fruit en knolgewassen volgt de marktontwikkelingen in dit segment op de voet. “Doordat wij actief zijn in diverse afzetkanalen waaronder de retail, etnisch retail, groothandel en foodservice zien wij ook duidelijk een aantal verschillende trends.”

Focus minder op herkomst
“Een belangrijk deel van de markt bevindt zich in het etnische segment. Wij zien dat er binnen deze markt vooral focus ligt op kwaliteit en prijs en in mindere mate de herkomst van het product of de manier waarop deze geteeld is. Wij verwachten dat ook in deze markt de vraag naar biologisch en duurzaam zal gaan ontstaan. Deze vraag zal zich naar verwachting langzaam ontwikkelen.”

Ook ziet Peter dat verpakking binnen alle afzetkanalen de aandacht heeft. Reductie van plastic en gebruik van te recyclen materialen zijn binnen alle kanalen belangrijke thema’s. “Alhoewel het een uitdaging blijft aan alle eisen en standaarden te voldoen, zonder concessies aan de product kwaliteit; verwachten wij het komende jaar stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzame verpakkingen.”

Kleine stap naar biologisch
De afgelopen jaren heeft Bel Impex veel geïnvesteerd in maatschappelijke projecten en certificering voor Social Compliance. “Een logische volgende stap is het verduurzamen van onze keten. De stap naar biologisch zou relatief makkelijk te zetten zijn in bepaalde gevallen. Veel van onze telers werken echter al biologisch of zouden dit kunnen doen. Denk aan onze telers van kokosnoten en citroengras. Een eigen agronoom ter plaatse en steeds strengere EU-wetgeving hebben ervoor gezorgd dat er grote stappen zijn gezet op het gebied van verduurzaming van de teelt.”

Certificering
De grootse uitdaging ligt volgens Peter in het verkrijgen van de certificeringen. “Er zijn diverse productgroepen die eigenlijk al biologisch geteeld worden, of waarvoor de stap relatief klein is om dit te gaan doen. Dit geldt zeker niet voor alle producten maar wel een zeer groot deel. De uitdaging ligt in het doen van de investering om de definitieve stap naar bio te zetten. Voor met name kleinere telers en/of coöperaties is dit vooralsnog niet opportuun. Dit is deels te wijten aan kleinschaligheid van hun operaties maar zeker ook de beperkte meerprijs die de markt bereid is te betalen voor een biologisch product ten opzichte van conventioneel.”

Verduurzaming
“Voor de komende jaren willen wij inzetten op verduurzaming van onze keten. Daarbij zal naast focus op het verduurzaming van onze teeltlocaties ook duidelijk een focus liggen op het opzetten van teeltlocaties in de EU. Naast meer vraag naar biologisch zet de trend naar lokaal geproduceerd voedsel en food Miles zich versneld door.”

Voor meer informatie:
Peter van Teeseling
Bel Impex
Stoomweg 4
2631 RR Nootdorp
+31 (0)70 3207574
sales@belimpex.nl
www.belimpex.nl 

“Vraag naar biologische exotische groenten en fruit neemt langzaam toe, maar blijft moeizaam” (biojournaal.nl)